Literatura

Descobreix escenaris literaris

T’has plantejat alguna vegada resseguir les empremtes d’un autor, d’alguna de les seves obres literàries o bé d’algun corrent literari?

A algunes ciutats existeixen rutes literàries que et permeten passejar pels escenaris descrits en la seva obra però també és possible crear rutes viatgeres que agrupin diferents obres i autors que comparteixen característiques comuns (el temps, l’espai, les temàtiques i els recursos literaris que utilitzen), començant pels clàssics fins als contemporanis.   


Mès informació

    Nom

    Cognom

    Correu electrònic

    Telèfon


    El responsable del fitxer, usarà aquesta informació per a respondre a les sol·licituds de contacte. Les dades enviades es guardaran en Fent Milles, dins de la UE. Pots accedir, rectificar o suprimir les dades si ho desitges, enviant un mail a comercial@fentmilles.cat