Etnografia

Passió per les cultures

Sents una particular curiositat i atracció per les persones que habiten el planeta Terra?

L’etnografia és una branca de l’antropologia que estudia els comportaments socials, identitats, estils de vida, costums, tradicions, creences, llenguatges dels diferents grups humans o pobles del món. En l’actualitat existeixen comunitats que segueixen immunes a la modernitat del s.XXI i algunes destinacions ens ofereixen la possibilitat de descobrir-les i durant uns dies, vincular les nostres vides a la seva existència, de manera austera, sense les comoditats que ens envolten aquí. El resultat sempre és molt enriquidor i ens ajuda a comprendre millor la diversitat existent entre uns i altres, a ser més tolerants i millors persones.


Mès informació

    Nom

    Cognom

    Correu electrònic

    Telèfon


    El responsable del fitxer, usarà aquesta informació per a respondre a les sol·licituds de contacte. Les dades enviades es guardaran en Fent Milles, dins de la UE. Pots accedir, rectificar o suprimir les dades si ho desitges, enviant un mail a comercial@fentmilles.cat