Avís legal

VIAJES NARILA – C/ Natalio Rivas, 46, baixos – 04770 Adra (Almeria) – España.

Titular: José Lupiañez Lupiañez – NIF 34852560Q – E-mail: narila@viajesnarila.com  – Tel: (950) 40 05 29 – CIAN 04746-2.

Protecció de dades

De conformitat amb la llei de protecció de dades « Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal », la informació que ens faciliteu serà utilitzada únicament per contactar amb vosaltres en resposta a la sol·licitud realitzada. Les dades de l’usuari en cap cas es divulguen a tercers.

Política de Privacitat

De conformitat amb lo dispost en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, que les dades facilitades voluntàriament per els usuaris que es registren en la present Web, seran incorporades pel seu tractament a un fitxer denominat “CLIENTS-PROVEÏDORS” titularitat de José Lupiañez Lupiañez, de qui les dades d’identificació consten en les presents condicions amb la finalitat de gestionar les demandes d’informació On-line a l’interessat, així com la de remetre comunicacions comercials de productes i serveis que puguin en el seu cas ser oferts per l’empresa titular del fitxer. Per altra banda, es posa en el seu coneixement que les dades recollides són del tot necessàries per l’adequada gestió dels usuaris i l’oferiment dels serveis i continguts de la present web pel que, en el cas de negar-se a subministrar-les, s’entendrà que l’usuari no accedeix a les presents condicions, havent d’abandonar immediatament la web. Qualsevol modificació que pugui en el seu cas produir-se en les dades de caràcter personal, hauran de ser posades en coneixement per part del titular de les mateixes al responsable del fitxer, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment.

D’acord amb el disposat en l’article 5 de la Llei Orgànica se li comunica que respecte a les dades de caràcter personal recollides pel seu tractament té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud adreçada per escrit al titular del fitxer a l’adreça postal a dalt indicada en els terminis que subscriu la legislació vigent.

Segons el reflectit en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els usuaris que s’han registrat en la present web, tenen la possibilitat de modificació de les dades facilitades i la possibilitat de donar-se de baixa de forma gratuïta en qualsevol moment, i d’interrompre en el seu cas els butlletins que li siguin enviats, per la qual cosa hauran de seguir les instruccions que s’indiquen a l’accedir com usuari a la web o subsidiàriament remetre comunicació per escrit al titular de la web perquè procedeixi a la baixa de l’usuari.

Política de Galetes

La nostra pàgina web utilitza GALETES, Una “galeta” (cookie) és un fragment d’informació que el navegador emmagatzema en el disc dur del teu ordinador. Cada vegada que visitis la nostra web, el nostre servidor reconeixerà la “galeta” i ens proporcionarà informació sobre la teva última visita de manera que ens permetrà prestar-te un millor servei. La majoria dels navegadors accepten la utilització de “galetes” de manera automàtica, però es possible poder modificar la configuració del navegador perquè no ho faci. Per exemple. si tu vius a Barcelona, t’oferirem sols ofertes vàlides per a Barcelona, eliminant altres que en principi no serien del teu interès, com per exemple, sortides des de qualsevol altre ciutat. 

Contingut del web

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta web. L’accés i la navegació en aquesta web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i terminis d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap relació comercial entre l’agència i l’usuari.

La presència d’enllaços en la nostra web té una finalitat informativa, no constitueix una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la web de destí.

Copyright

El nom de domini @fentmilles.cat / @fentmilles.com / @viajesnarila.es / @viajesnarila.com / @narila.com  són propietat de José Lupiañes Lupiañez i Yolanda Garcia Fàbregas i d’ús exclusiu de VIAJES NARILA. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut de las pàgines web i els seus dissenys gràfics a www.fentmilles.cat , www.fentmilles.com , www.viajesnarila.es , www.viajesnarila.com i www.narila.com són titularitat de VIAJES NARILA . Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distints de qualsevol classe continguts en aquestes webs estan protegits per llei.